onsdag 2. oktober 2013

Ting Tar Tid = byggesøknad

Vi begynte søknadsprosessen i juni i fjor - og jeg må innrømme at vi til tider har vært frustrerte over all dokumentasjon og fram-og-tilbake. Det er jammen godt at vi ikke visste hva vi gikk til da vi startet - for da er det slettes ikke sikkert vi hadde orket skjemaveldet!

Papirer - dokumenter - mapper!!!

Prosjektet vårt er såpass stort at det havnet i tiltaksklasse 2 - det vil da si at vi ikke kunne være ansvarlig søker selv. Vi valgte å engasjere Rambøll i den rollen, og vi (som byggherrer) har heretter betegnelsen tiltakshaver. Mange nye begreper å forholde seg til, he, he. Her står det forresten litt mer om det som har med ansvarsrett å gjøre i byggesaker (for de spesielt interesserte). Rambøll har tatt seg av søknadspapirer, mens vi har tegnet og illustrert i 3D - bl.a for å vise hvordan vårt bygg ligger i forhold til naboeiendommene, samt nåværende og nye siktlinjer ved ei utbygging.

Akkurat da vi trodde at vi hadde dekket alle krav om dokumentasjon fra kommunen, fikk vi beskjed om at vi måtte søke om dispensasjon fordi huset vårt er høyere enn 9 meter (og vi ønsket at utbygget skal ha samme mønehøyde som det opprinnelige bygget). Da var det ny runde med nabovarsel - og nye uker på vent, fordi naboene hadde 3 ukers svarfrist. Omsider ble da saken berammet til å bli behandlet i kommunen. Her fikk vi saken enstemmig vedtatt, og naboenes kommentarer ble ikke tatt til følge. Det ble klaget og saken måtte behandlet på nytt - med ny ventetid for oss. I august kom saken opp på nytt - denne gangen med Thomas som tilhører på møtet - og her ble det vedtatt å opprettholde det tidligere vedtaket, slik at søknaden ble oversendt Fylkesmannen i Nordland for endelig behandling.

Inne på Narvik kommune sine sider ligger alle dokumentene i saken vår - naboene sine kommentarer og våre svar, kommunen sin innstilling og behandling av saken. Om du har lyst å kikke, så finner du alt her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar